nova godina 2018 vatromet zima sneg sneško jelke koloseum ajfelova kula sagrada familia fontana avion oblaci nebo sunce more kruzer palme plaža zalazak sunca fontana drveće trava tirkizno plavo more pesak ležaljka palme 

   


Ukupno: 1586
Danas: 1586
Juče:

video galerija

      sava osiguranje

      uniqa osiguranje

Prijavite se na našu E-mailing Listu:

 

Putovanje Milano 2016

5 dana / 2 noćenja

Autobusom

- Centar mode -

 

Drugi po veličini grad Italije, glavni grad provincije Milano i pokrajine Lombardije u severnoj Italiji. Modni, privredni i medijski centar, sa dugom i burnom prošlosti. Jedan kraći period Milano je bio prestonica svemoćnog Rimskog carstva. Iako važi za prestonicu mode Milano ima veliki broj znamenitosti koje i u ovo savremeno doba privlače veliki broj stranih turista. Njaznačajnije znamenitosti su Milanska katedrala (Duomo), zamak Sforca, Milanska skala, crkva Santa Marija dela Gracije, crkva svete Anastazije, Trijumfalni luk, Nacionalni muzej znanja i nauke „Leonardo da Vinči“, Muzej oslobođenja i Muzej Mansonija, Galerija di Brera, Nacionalna biblioteka di Brera.. Leonardo da Vinči je dolaskom na Milanski dvor ostavio neke od najznačajnih dela u istoriji umetnosti a najpoznatije jeste Tajna večera koja se nalazi u crkvi Santa Marija dela Gracije.

 

PROGRAM PUTOVANJA:   

1. DAN putovanja BEOGRAD - MILANO
Sastanak grupe u 17.30 h na autobuskoj stanici LASTA (Železnička bb, u neposrednoj blizini glavne autobuske stanice) u Beogradu. Predviđeno vreme polaska sa lastinog DOLAZNOG PERONA u 18.00 časova.Vožnja autobusom kroz Hrvatsku, Sloveniju sa kraćim zadržavanjima radi odmora. Noćna vožnja.

2. DAN putovanja MILANO
Po dolasku informativno, panoramsko razgledanje Milana - grad koji se smatra modnom prestonicom i centrom glamura i fudbala: milanska Katedrala – (katedrala koju okružuje preko 3.400 statua fascinantnog izgleda, jedan je od najboljih primera gotičke arhitekture), Galerija Vitoria Emanuela II i Milanska skala... Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti . NOĆENJE.

3. DAN putovanja MILANO – LUGANO – KOMO – MILANO
DORUČAK. Slobodan dan za individualno razgledanje grada. Mogućnost fakultativnog izleta za Švajcarsku. Obilazak bajkovitog grada Lugano, koji se nalazi na istoimenom jezeru. Obilazak glavnog gradskog trga Della Riforma, crkve San Roco i Santa Maria Degli Angioli i parka vile Ciani. Slobodno vreme za šetnju gradom ili šetnju pored jezera. Nastavak putovanja prema jezeru Komo i slobodno vreme za predah uz espreso i uživanje u ovom divnom krajoliku. Povratak u Milano u večernjim satima. NOĆENJE.

4. DAN putovanja MILANO – ĐENOVA - OUTLET SERRAVALLE - MILANO – BEOGRAD
DORUČAK. Napuštanje hotela. Slobodno vreme u Milanu, a mi vam prpeoručujemo jedan od poludnevnih fakultativnih izleta: Đenova - najlepši grad Ligurijske rivijere izgrađen u kaskadama, rodno mesto Kristofera Kolumba ili za ljubitelje dobrog šopinga poseta poznatom outletu Serravalle sa velikim izborom radnji poznatih brendova. U popodnevnim časovima povratak u Milano po ostatak grupe. Sastanak grupe oko 16.00h i polazak za Srbiju. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku uz kraća usputna zadržavanja radi odmora i carinskih formalnosti.

5. DAN putovanja BEOGRAD
Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je u jutarnjim satima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).

 

Cene su u Eur po osobi za paket aranžman (smeštaj+prevoz)

Hotel Usluga

24.11.

28.11.

08.12.

12.12.

22.12.

26.12.

Hotel 3*
ND
109 109 109

ND - noćenje sa doručkom

 

Uključeno u cenu:
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja
- dva noćenja sa samoposlužnim doručkom tzv. »švedski sto« u dvokrevetnim sobama neke sa mogućnosšću dodatnog ležaja)
- obilaske prema programu putovanja
- usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana
- troškove organizacije putovanja.

Nije uključeno u cenu:
- Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih)
- ulaznice za kulturno istorijske spomenike
- obaveznu gradsku komunalnu taksu i to u iznosu od 1.5€ do 5€ u zavisnosti od kategorije i lokacije hotela (u hotelu B&B San Giovani taksa iznosi 1.5€) i plaća se na recepciji hotela
- fakultativne izlete
- individualne troškove i ostale nepomenute troškove. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner San Marino Viaggi e Vacanze - Via 3 Settembre, 99 (Admiral Point Center) - Repubblica di San Marino.

 

USLOVI PLAĆANJA:
Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:
49€ po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 2 jednake mesečne rate, prilikom rezervacije - čekovima građana, bez kamate
U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

 

Hoteli u MILANU : Alga 3*, Hotel Ibis Ca' Granda  3*, Rex 3*,  B&B San Siro 3*, B&B Sesto San Giovanni 3*, Viva 3*, IH Lorenteggio 4*,  IH Gioia 4*, H2C Milanofiori 4*, Sun Flower 4*   - se  nalaze  u širem centru Milana  u  blizini stanice gradskog prevoza. U sklopu hotela nalaze se sala za služenje doručka i recepcija. Sve sobe su opremljene TWC-om, TV-om i telefonom. Doručak je kontinentalni.  www.hotelalgamilano.it   www.ibis-milano-ca-granda.it    www. hotelrexmilano.it   www.hotel-bb.com. www.vivahotelmilano.com  www.ih-hotels.com/it/milano   www.h2c.it  www.hotelsunflower.it

Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo NA UPIT i doplata od 50€ .

CENA FAKULTATIVNIH IZLETA:
Lugano & Komo 30€,
Đenova 25€
Outlet Serravalle 15 €.
Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 25 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate).

NAPOMENA:
Obaveštavaju se putnici, s` obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, od onoga što je navedeno u programu putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja I za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.VAŽNA NAPOMENA: U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumetaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.

NAPOMENE:
Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. Za ovaj program ne postoji mogućnost korišćenja sopstvenog prevoza. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE,pa Vas molimo da to imate u vidu.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

VAŽNA NAPOMENA:
U slučaju nastupanja opravdanih razloga, I nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja organizatora. Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora.